Οι υπηρεσίες μας

 • Συντηρήσεις – Επισκευές ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ)  και μηχανών θαλάσσης (εσωτερικής καύσεως)
 • Συντηρήσεις- Επισκευές μειωτήρων (ρεβερσών) κάθε τύπου
 • Μελέτη και εγκατάσταση ναυτικών κινητήρων και αξονικού συστήματος
 • Μελέτη εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Συντηρήσεις – Επισκευές υποσταθμών χαμηλής και μέσης τάσης
 • Συντηρήσεις – Επισκευές αντλιτικών πυροσβεστικών συγκροτημάτων
 • Δυνατότητα 24ωρης κάλυψης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών προβλημάτων
 • Πανελλαδική κάλυψη
 • 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη
 • Παροχή οικονομικού πακέτου συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης σε ετήσια βάση
 • Επισκευές αντλιών πετρελαίου- καυστήρων (μπεκ) – αν είναι εφικτό αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό αυτων στις εγκαταστάσεις σας
 • Τοποθετήσεις εξωτερικών δεξαμενών πετρελαίου με θερμομόνωση και υλικά συνδεσμολογίας
 • Αναλαμβάνουμε καθαρισμό δεξαμενών πετρελαίου και μεταφορά πετρελαίου
 • Οι εργασίες μας καλύπτονται από 1 χρόνο εγγύηση