• 24ωρη κάλυψη
    24ωρη κάλυψη Δυνατότητα 24ωρης κάλυψης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών προβλημάτων. Πανελλαδική κάλυψη. 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη.
  • Μελέτη και εγκατάσταση
    Μελέτη και εγκατάσταση Μελέτη και εγκατάσταση ναυτικών κινητήρων και αξονικού συστήματος. Μελέτη εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
  • Συντηρήσεις – Επισκευές
    Συντηρήσεις – Επισκευές Συντηρήσεις – Επισκευές ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και μηχανών θαλάσσης (εσωτερικής καύσεως). Συντηρήσεις- Επισκευές μειωτήρων (ρεβερσών) κάθε τύπου